Pomoc vlastníkom so získaním súhlasu s používaním súborov cookie

 

Prečo je to dôležité?

Európske zákony od vlastníkov digitálneho priestoru vyžadujú, aby návštevníkov svojich webov a aplikácií informovali o tom, že používajú súbory cookie a iné formy miestneho ukladania údajov. V mnohých prípadoch tieto zákony vyžadujú aj získanie súhlasu používateľa.

Tento web vytvorila spoločnosť Google. Spolupracujeme s mnohými partnermi vlastníkov a na základe tejto spolupráce sme chceli všetkým vlastníkom poskytnúť nástroje, ktoré môžu jednoducho implementovať a ktoré im umožnia dodržať zákonné požiadavky na získanie súhlasu používateľa.

 
 

Čo musím urobiť?

Úrady na ochranu údajov a organizácie IAB v Európe uverejnili referenčné príručky (uvedené nižšie) s informáciami, ako treba postupovať v záujme súladu s príslušnými zákonmi. Hoci vieme, že veľa vlastníkov nemá prístup k právnym službám, odporúčame vám vyhľadať právnu pomoc. Najlepšie tak zistíte správny postup v prípade svojho webu či aplikácie.

Existujú poskytovatelia, ktorí ponúkajú nástroje alebo riešenia na pridanie funkcie vyjadrenia súhlasu s používaním súborov cookie na web. Niektoré z nich sú bezplatné. Napríklad:

Tieto riešenia možno konfigurovať rozličnými spôsobmi. Niektoré z nich vám umožňujú dať používateľom na výber, čo môžu urobiť so súbormi cookie na vašom webe. Návštevníci môžu mať napríklad možnosť zablokovať súbory cookie pre reklamy. Upozorňujeme, že takéto konfigurácie nebudú automaticky spravovať súbory cookie na vašich webových stránkach.

Ak teda používate inzertné služby tretej strany, ako napríklad Google AdSense, preferované riešenie musíte integrovať s reklamnými značkami na svojich stránkach. Zabezpečíte tak rešpektovanie preferencií používateľov. Každý poskytovateľ dodáva v rámci tohto postupu príslušné pokyny alebo zaisťuje služby podpory. Ak tento postup nedodržíte pri všetkých značkách na svojich stránkach, môžete sa dopustiť zavádzania. Používatelia si budú myslieť, že vypli používanie súborov cookie pre reklamy. Tie sa však v skutočnosti budú naďalej používať. Preto starostlivo otestujte implementáciu týchto nástrojov na svojom webe.

iOS Android
// This code will work in iOS 2 and up
// (spoiler: you're not going to need anything below iOS 6).
// Tested in iOS 7 
// In your app's UIApplicationDelegate:

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
  didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
 (...)
 NSUserDefaults *defaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults];
 if (![defaults boolForKey:@"termsAccepted"]) 
  NSString *message =
   @"Your message for visitors here";
  UIAlertView *alert =
   [[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"Cookies"
                 message:message
                delegate:self
            cancelButtonTitle:nil
            otherButtonTitles:@"Close message", nil];
  [alert show];
 }
}


// Elsewhere in the file:
- (void)alertView:(UIAlertView *)alertView
  clickedButtonAtIndex:(NSInteger)buttonIndex 
 NSUserDefaults *defaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults];
 [defaults setBool:YES forKey:@"termsAccepted"];
 [defaults synchronize];
}
// This code works on Android API level 1 (Android 1.0) and up.
// Tested on the latest (at the moment) API level 19 (Android 4.4 KitKat).
// In the main activity of your app:

public class MainActivity extends Activity 

 (...)

 @Override
 public void onStart() {
  super.onStart();
  final SharedPreferences settings =
    getSharedPreferences("localPreferences", MODE_PRIVATE);
  if (settings.getBoolean("isFirstRun", true)) {
   new AlertDialog.Builder(this)
    .setTitle("Cookies")
    .setMessage("Your message for visitors here")
    .setNeutralButton("Close message", new OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(DialogInterface dialog, int which) 
      settings.edit().putBoolean("isFirstRun", false).commit();
     }
    }).show();
  }
 }
}

Ak nie je výslovne uvedené inak, obsah tejto stránky je šírený na základe licencie Creative Commons Attribution 3.0 a vzorky kódu sú šírené na základe licencie Apache 2.0. Viac podrobností nájdete v našich pravidlách pre webové stránky.

Tento kód nezabudnite dôkladne otestovať vo svojej aplikácii. Upozorňujeme, že nerozlišuje návštevníkov z krajín EÚ a mimo krajín EÚ. Pokiaľ nepridáte vlastné geografické obmedzenia, bude sa všetkým návštevníkom zobrazovať rovnaké oznámenie.

 
 

Čo mám uviesť v oznámení týkajúcom sa súhlasu?

Nedokážeme presne povedať, čo by malo obsahovať oznámenie týkajúce sa súhlasu na vašom webe alebo vo vašej aplikácii. Z veľkej časti to závisí od vašich spôsobov používania súborov cookie a ďalších informácií, ako aj od poskytovateľov služieb tretej strany, s ktorými spolupracujete. Môžeme vám však dať pár tipov.

Ak používate produkty ako Google AdSense alebo Google Analytics, prípadne podobné produkty od iných organizácií, tu je oznámenie, ktoré by mohlo byť vhodné pre váš web. Nezabudnite, že ho musíte prispôsobiť podľa toho, ako používate súbory cookie a ďalšie informácie.

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Zobraziť podrobnosti

OK

V prípade aplikácie môže byť vhodné trocha odlišné oznámenie:

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame identifikátory zariadení. Tieto identifikátory a ďalšie informácie z vášho zariadenia poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Zobraziť podrobnosti

OK
 
 

Kam by mal smerovať odkaz Zobraziť podrobnosti?

Odkaz vo vašom oznámení môže rozbaliť ďalšie informácie v tomto oznámení, prípadne otvoriť novú stránku obsahujúcu viac podrobností. Nová stránka môže byť súčasťou vašich pravidiel ochrany osobných údajov alebo môže byť vyhradená pre pravidlá týkajúce sa súborov cookie.

Ani v tomto prípade vám nedokážeme povedať, čo máte uviesť v podrobnostiach. Bude to závisieť od súborov cookie a ďalších informácií, ktoré používate, od poskytovateľov služieb, s ktorými spolupracujete, a od prvkov na zrušenie funkcie dostupných pre používateľov vášho webu. Môžeme vám však poradiť, pokiaľ na svojom webe používate produkty od spoločnosti Google.

Ak používate produkty spoločnosti Google ako Google AdSense alebo DoubleClick for Publishers, v zmysle zmluvy musíte dodržiavať pravidlá spoločnosti Google týkajúce sa vyžiadania súhlasu používateľa v EÚ. V prípade, že používate inzertné funkcie služby Google Analytics, musíte dodržiavať požiadavky pravidiel pre inzertné funkcie služby Google Analytics. Ak si chcete splniť povinnosť informovať o tom, ako spoločnosť Google používa údaje, môžete uviesť zreteľný odkaz na článok Ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie našich partnerov.

Implementácia takéhoto mechanizmu na vyžiadanie súhlasu od návštevníkov z krajín EÚ, ktorý zahŕňa odkaz na stránku s ďalšími podrobnosťami prepojenú s informáciami o tom, ako spoločnosť Google využíva údaje, vám pomôže splniť požiadavky vlastných pravidiel spoločnosti Google. Tiež by vám to malo pomôcť zabezpečiť súlad s európskymi zákonmi upravujúcimi používanie súborov cookie a ochranu osobných údajov.