Obchodné podmienky

 


Pri objednávaní tovaru z internetového portálu www.e-kvety.eu Vás žiadame, aby ste svoju objednávku uskutočnili po prečítaní Obchodných podmienok. Odoslaním Objednávky Objednávateľ dáva na vedomie, že Obchodné a dodacie podmienky si prečítal, akceptuje ich a súhlasí s nimi.

Kupujúci prehlasuje, že disponuje súhlasom obdarovaného poskytnutím OÚ za účelom doručenia objednávky.

1

 

Základné pojmy

 

1.1

 

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť:

kvedo, s.r.o.
Štúrova 26/125
949 01 Nitra
IČO: 51666201
DIČ: 2120745704
IČ DPH: SK2120745704

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo: 45537/N

 

Nie sme daňový subjekt registrovaný pre DPH.

email: info@e-kvety.eu

Zodpovedná osoba: Denisa Farská

Prevádzková doba: Pondelok až Piatok od 8.00 do 20.00

Sobota od 8.00 do 20.00

Nedeľa od 9.00 do 20.00

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre preNitriansky kraj

Staničná 9, P.O.BOX 49/A

950 50 Nitra 1

tel.: 037/7720001

e-mail:nr@soi.sk

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom úrade v Nitre, oddiel: Sro, Vložka číslo: 45537/N

1.2

 

Zákazníkom sa rozumie  užívateľ spoločnosti KVEDO, ktorý má možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa. Pre účely zákona č. 102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

1.3

 

Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.

1.4

 

Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky v rámci Slovenska.

1.5

 

Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa na stránke www.e-kvety.eu

1.6

 

Zasielateľskou spoločnosťou  sa rozumie zmluvný partner Prevádzkovateľa, ktorý realizuje doručenie Zásielok.

2

 

Objednávka

2.1

 

Zákazník má možnosť výberu konkrétneho tovaru. K tomuto kroku nieje potrebná registrácia na stránke Prevádzkovateľa. Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdí a uskutoční platbu.

2.2

 

Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail zákazníka bude obratom doručené potvrdenie o jej prijatí Prevádzkovateľom. Na uvedenú e-mailovú adresu budú zákazníkovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Po zaplatení tovaru, resp. služby bude zákazníkovi automaticky doručený prostredníctvom e-mailu daňový doklad (elektronická faktúra). V prípade záujmu doručí prevádzkovateľ na požiadanie prostredníctvom Slovenskej pošty aj vytlačený originál daňového dokladu.

3

 

Zrušenie objednávky

3.1

 

Objednávku je možné stornovať najneskôr  48 hodín pred požadovaným doručením tovaru  Príjemcovi pre tovar ktorý rýchlo podlieha zníženiu hodnoty alebo skaze (kvety a výrobky z nich). Zákazník tak môže urobiť telefonicky na čísle +421903/124849 alebo mailom na info@e-kvety.eu. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú.

3.2

 

Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Príjemcovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa so Zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

3.3

 

V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené Zákazníkovi v plnej výške v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Prevádzkovateľom nedohodne inak. Pri platbe platobnými kartami budú peniaze vrátené v súlade s podmienkami zmluvy o akceptácii platobných kariet medzi Prevádzkovateľom a príslušnou bankou.

4

 

Platba

4.1

 

Všetky ceny tovarov, služieb a všetky ostatné poplatky sú uvádzané s DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.2

 

Za objednanú Zásielku môže Zákazník platiť nasledovne:

 • GoPay - platba cez virtuálnu platobnú bránu. Platiť môžete kartami VISA, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Uvedené karty môžu byť vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou. Osobné údaje Zákazníka (číslo účtu, kód platobnej karty a pod.)sa zadávajú priamo na zabezpečených stránkach GpPay. Vysoká bezpečnosť GoPay platobnej brány je zabezpečená bezpečnostným štandardom 3D-Secure stanoveneným kartovými asociáciami VISA a MasterCard, ktoré vylučujú možnosť zneužitia platobných kariet pri platbe cez internet. Taktiež celý prenos údajov je šifrovnaný a zabezpečený protokolom HTTPS. Poznámka:Pri elektronických platbách sa v žiadnom prípade nedostaneme k vašim prihlasovacím údajom k účtu či údajom o Vašej karte, tie vypĺňate vždy na zabezpečenej stránke príslušnej banky.
 • ČSOB-Platobné tlačidlo-Platba platobným tlačidlom Československej obchodnej banky. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na stránku GoPay kde si vyberiete platobný modul ČSOB, následne sa prihlásite do internet bankingu  a potvrdíte Vašu platbu.
 • Sberbank-Platba platobným tlačidlom Sberbanky. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na stránku GoPay kde si vyberiete platobný modul Sberbank WEBpay, následne  sa prihlásite do internet bankingu  a potvrdíte Vašu platbu.
 • SporoPay-Platba platobným tlačidlom Slovenskej sporiteľne. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na stránku GoPay, kde si vyberiete platobný modul SporPay , následne sa prihlásite do internet bankingu a potvrdíte Vašu platbu.
 • OTPpay-Platba platobným tlačidlom OTP banky . Po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na stránku GoPay kde si vyberiete platobný modul TOPpay, následne  sa prihlásite do internet bankingu a potvrdíte Vašu platbu.
 • UniPlatba-Platba platobným tlačidlom UniCreditBank. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na stránku GoPay kde si vyberiete platobný modul  UniPlatba, následne  sa prihlásite do internet bankingu a potvrdíte Vašu platbu.
 • ePlatby VUB-Platba platobným tlačidlom VUB banky. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na stranku GoPay kde si vyberiete platobný modul VUB banky, následne sa prihlásite do internet bankingu a potvrdíte Vašu platbu.
 • TatraPay-Platba platobným tlačidlom Tatra banky. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na stránku GoPay kde si vyberiete platobný modul TatraPay, následne  sa prihlásite do internet bankingu a potvrdíte Vašu platbu.
 • Poštová banka-Platba platobným tlačidlom Poštovej banky. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na stránku GoPay kde si vyberiete platobný modul Poštovej banky platby ONLINE, následne  sa prihlásite do internet bankingu  a potvrdíte Vašu platbu.
 • Fio banka-Platba platobným tlačidlom Fio banky. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na stránku GoPay kde si vyberiete platobný modul Fio banky platby ONLINE, následne  sa prihlásite do internet bankingu  a potvrdíte Vašu platbu.
 • Prima banka-Platba platobným tlačidlom Prima banky. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na stránku GoPay kde si vyberiete platobný modul Prima banky platby ONLINE, následne  sa prihlásite do internet bankingu  a potvrdíte Vašu platbu.
 • Bankovým prevodom- môžete tiež zaplatiť prevodom na náš účet cez internet banking z banky ku ktorej nemáme zavedené platobné tlačidlo. Ak chcete takto platiť prihláste sa individuálne na internetbanking Vašej banky, zadajte príkaz na úhradu a pošlite nám o tom potvrdenie. Na potvrdení musí byť uvedené, že platba je zrealizovaná alebo neodvolateľná. Vyhradzujeme si právo na odmietnutie objednávky z dôvodu nevhodného potvrdenia. Toto potvrdenie je nevyhnutné pre vybavenie objednávky. Objednávka bude vybavená po prijatí potvrdenia nie až po pripísaní peňazí na náš účet. Zoskenované potvrdenie posielajte mailom na info@e-kvety.eu

Naša banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

č.účtu: 5143867544/0900

IBAN: SK47 0900 0000 0051 4386 7544

SWIFT kód: GIBASKBX

 • poštovou poukážkou (dodávka sa neuskutoční, ak prevádzkovateľovi nie je poskytnutá kópia dokladu o zaplatení)
 • PayPal Kreditná alebo Debetná karta alebo účet PayPal - za účelom vykonania platby je potrebné na stánke PayPAL na ktorú Vás presmeruje správne vyplniť všetky údaje o kreditnej/debetnej karte (číslo, dátum platnosti, krajinu vydania) o vlastníkovy karty a potvrdiť transakciu. V záujme bezpečnosti a pohodlia našich zákazníkov sme dali zaviesť najmodernejšie formy platby cez internet. Prostredníctvom PayPAL akceptujeme kreditné/debetné karty typu Visa, MasterCard, AMEX, Discover a imnoho iných. Za týmto účelom využívame systém PayPAL, ktorý zaručuje najvyššie zabezpečenie, absolútne súkromie a ochranu Vašich osobných údajov.

5

 

Dodacie podmienky

Pri vianočnom tovare, je doba dodania tovaru do 7 pracovných dní od objednania a zaplatenia tovaru kupujúcim-zákazníkom.

5.1

 

Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok Zasielateľskej spoločnosti. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene tovaru. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Kvety doručujeme od pondelka do soboty od 8.00 do 20.00 hod. V nedeľu doručujeme vo väčšine lokalít Slovenska. Pokiaľ požadujete doručenie daru v sobotu alebo nedeľu, je potrebné nás kontaktovať telefonicky! Vždy doručujeme aj v sobotu alebo nedeľu ak pripadá sv. Valentína 14.2., medzinárodný deň žien 8.3 a deň matiek - nedeľa na víkendový deň.  Ak donášku na nedeľu nevieme pre dané miesto zabezpečiť, objednávku vybavíme už v sobotu pokiaľ bola včas prijatá alebo v pondelok.

5.2

 

Prevádzkovateľ garantuje doručenie v deň, ktorý si vyberie Zákazník pri vystavovaní objednávky. Doručovať sa snažíme na čas Vami zadaný, avšak presný čas doručenia závisí od množstva objednávok zmluvného kvetinárstva, ktoré vybavuje objednávku. V prípade, že doručenie nie je realizované v zákazníkom stanovený dátum a tieto skutočnosti sú spôsobené Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ vráti zákazníkovi celú sumu za konkrétny spôsob doručenia.

5.3

 

Ak sa Prevádzkovateľovi nepodarí doručiť kyticu Zákazníka z dôvodu nezastihnuťeľnosti Príjemcu ( na uvedenej adrese v Objednávke sa adresát nenachádza a nie je možné sa s ním telefonicky opakovane spojiť) následná reklamácia nebude Zákazníkovi uznaná. Zákazníkovi bude dodatočne zaslaná zálohová faktúra na úhradu dodatočných kuriérskych nákladov spojených s jeho Objednávkou. Po prijatí platby (za úhradu dodatočných kuriérskych nákladov na doručenie kytice) na účet Prevádzkovateľa  sa Prevádzkovateľ v deň prijatia platby opäť pokúsi o doručenie objednanej kytice. Ak Zákazník nebude súhlasiť so zaplatením dodatočných nákladov spojených s opakovaným doručením Objednávky, má sa za to, že Prevádzkovateľ riadne doručil Objednávku a akákoľvek reklamácia zo strany Objednávateľa nebude uznaná.

5.4

 

V prípade, že Príjemca odmietne prevziať zásielku od nášho kuriéra, Prevádzkovateľ za túto skutočnosť neručí a zásielku eviduje ako vybavenú. Ak Zákazník pri vystavení objednávky udá fiktívnu alebo neúplnú adresu, prípadne nesprávny tel. kontakt na Príjemcu a doručenie nie je možné realizovať, Prevádzkovateľ za tútto skutočnosť nezodpovedá a zásielka je evidovaná ako vybavená. V zmieňovaných prípadoch nevzniká nárok na reklamačné konanie pre Objednávateľa, pretože servis, ku ktorému sa Prevádzkovateľ zaviazal aj skutočne poskytol a objednávku sa snažil doručiť.

5.5

 

Kytice, ktoré máme na našej stránke sa môžu trochu líšiť od dodaných, pretože môže nastať príprad, že nie je k dispozícii potrebný kvet. Vždy je však zachovaný počet, farebná kombinácia a hodnota objednanej kytice. Niektoré kvety môžu byť nahradené inými vzhľadom na dané ročné obdobie a aktuálnu dostupnosť. Doručenie objednávok nepotvrdzujeme, kontaktujeme Vás len v prípade nejasností (chybne uvedená adresa Prijímateľa, nesprávne tel. číslo ....)  Kartička s textom je odovzdaná Príjemcovi kvetinového daru. Ak do kolonky „Vaše venovlanie obdarovanému “  neuvediete podpis (Vaše meno) za text venovania, toto nebude pripísané na kartičku s Vašim textom a prijímateľ daru sa nedozvie kto mu poslal dar.

6

 

Záväzky strán

6.1

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene,
 • zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia,
 • v prípade, že nie je možné Zásielku doručiť je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup,
 • zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne a s náležitou odbornou starostlivosťou,
 • všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov,
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie.

6.2

 

Zákazník sa zaväzuje:

 • objednať tovar stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa,
 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia,
 • v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód,
 • súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej Zásielky (ak Príjemca odmietne Zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by Zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu) ako vybavenej

7

 

Záruka

   

Na kvety poskytuje Prevádzkovateľ 3-dňovú záruku čerstvosti odo dňa doručenia Zásielky. Záruka čerstvosti sa nevzťahuje na kvety pri preprave poškodené mrazom.  Ak nastane situácia, že doručené kvety neboli čerstvé alebo boli inak poškodené, kontaktujte, prosím, zákaznícky servis Prevádzkovateľa.

Záručné podmienky na ostatný tovar sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka č 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

Minimálna doba trvanlivosti potravín je uvedená na obaloch produktov. Zasielané produkty však majú expiračnú dobu minimálne 2 týždne pred dátumom spotreby. V prípade kratšej expiračnej doby kontaktujeme Zákazníka e-mailom alebo telefonicky a zásielku odošleme až po jeho súhlase.

7.1

 

Reklamačný poriadok:
Pri doručení a prevzatí Objednávky je nutné, aby si Príjemca dodávku skontroloval. Kvalitu kvetov potvrdzuje svojím podpisom kuriérovi. Reklamácie ohľadne množstva a druhu dodaného tovaru je treba uplatniť okamžite po zistení formou e-mailu na adresu info@e-kvety.eu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za reklamácie zapríčinené nesprávnou starostlivosťou obdarovaného o doručené kvety. V prípade, že nesprávnou starostlivosťou Príjemcu o doručenú kyticu bude zapríčinená znížená trvanlivosť kytice, reklamácia nebude uznaná. Pre správne posúdenie reklamácie kvetinového daru z dôvodu čerstvosti je potrebné zaslanie fotografie aspoň emailom. Z reklamácií je vyňatá možnosť reklamovať včasnosť dodania kvetinového daru z dôvodu nepredvídaných okolností (zlé počasie, kalamity a pod.)

7.2

 

Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky, v pracovných dňoch od 10:00 do 20:00 na čísle +421903124849,
 • e-mailom na info@e-kvety.eu ,
 • poštou na adrese kvedo s.r.o., Štúrova 26/125, 949 01 Nitra

 

V prípade, že je Prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že Zásielka bola doručená riadne a včas. Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok tovar, vynímajúc živé kvety a výrobky z nich sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

7.3

 

Pri reklamácii tovaru  zašle Zákazník zakúpený tovar na adresu sídla Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, odôvodnených prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Zákazník právo na výmenu za nový výrobok alebo odstúpenie od zmluvy. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Tovar zaslaný formou dobierky Prevádzkovateľ nepreberá.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajpci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmylse § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternatívneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu  na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8

 

Odstúpenie od zmluvy

8.1

 
 • Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 • Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 • Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 • Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 • Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

8.2

 

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

8.3

 

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú parfumy, ale aj potraviny, nápoje a ostatné výrobky z obsahu darčekových balení klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

8.4

 

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú rezané kvety a produkty z rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.

9

 

Ochrana osobných údajov

   

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v zmysle nariadenie nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci prehlasuje, že disponuje súhlasom obdarovaného s poskytnutím osobných údajov za účelom doručenia objednávky.
Bližšie informácie o právach dotknutej osoby nájdete TU.

   

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 25.05.2018