Valentín - deň zaľúbených


14. február sv. Valentín - deň zaľúbených - deň ktorý venujeme láske 

Legenda hovorí o sv. Valentínovi - kňazovi, lekárovi, biskupovi a svätcovi, ktorý veril v lásku, ako najväčší poklad v našom živote. Žil za čias cisára Claudia II., ktorý bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporcom sňatkov svojich legionárov, pretože zastával názor, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť a obetavosť. Ženiť sa mohli iba tí muži, ktorí neboli vhodní stať sa legionármi, alebo mali už toto povolanie za sebou. Avšak kňaz Valentín nariadenie svojho cisára nerešpektoval a v tajnosti sobášil zaľúbené páry. Jeho konanie sa donieslo až k cisárovi a ten dal neposlušného kňaza uväzniť. Vo väzení práve 14. febrára ukončil kat jeho život.

Do kalendára sviatkov na Slovensku začal tento sviatok vstupovať začiatkom 90 rokov. Sviatok  sv Valentína na Slovensku oslavujú ženy a muži, ktorí cítia lásku a chú ju prejaviť a potvrdiť kvetmi či sladkosťami. Kvetmi sa obdarúvajú nielen zaľúbené páry, ale v poslednej dobe lásku naši zákazníci prejavujú aj svojim rodičom či prateľom. 

 

Želáme vám, aby ste mali pri sebe vždy niekoho, koho môžete v tento sviatok obdarovať a aby ste zažívali pocity zaľúbenosti